Polityka prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności reguluje, w jaki sposób Printelize gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników (każdy "Użytkownik") wszystkich instacji printelize.com systemu sprzedażowego Printelize Professional ("Witryna").

Osobiste informacje identyfikacyjne

Możemy zbierać osobiste informacje identyfikacyjne Użytkowników w różny sposób, w tym także, ale nie wyłącznie wtedy, gdy Użytkownicy odwiedzają naszą stronę, rejestrują się na niej, składają zamówienie, zapisują się do newslettera, odpowiadają na ankiety, wypełniają formularz, oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami udostępnianymi na naszej Witrynie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni odpowiednio o: nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu. Użytkownicy mogą również odwiedzić naszą stronę anonimowo. Gromadzimy osobiste informacje identyfikacyjne Użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie je nam przekazują. Użytkownicy zawsze mogą odmówić dostarczenia osobistych informacji identyfikacyjnych, niemniej jednak może to uniemożliwić poprawne funkcjonowanie niektórych elementów Witryny.

Nieosobowe informacje identyfikacyjne

Możemy zbierać nieosobowe informacje identyfikacyjne dotyczące Użytkowników, gdy korzystają z naszej strony. Nieosobowe informacje identyfikacyjne mogą zawierać nazwę przeglądarki, typ komputera i dane techniczne o sposobie łączenia się Użytkowników z naszą Witryną, na przykład o systemie operacyjnym i dostawcy usług internetowych oraz inne podobne informacje.

Więcej informacji o korzystaniu przez nas z cookies można znaleźć tutaj .

Jak wykorzystujemy zebrane informacje ?

Printelize może zbierać i wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

  • W celu poprawy obsługi klienta

Informacje, które podajesz, pomagają nam lepiej spełniać Twoje oczekiwania względem obsługi klienta, usprawnić proces komunikacji i zapewnić Ci bardziej efektywne wsparcie.

  • Aby dostosować interfejs Użytkownika

Możemy korzystać ze zgromadzonych informacji do zrozumienia, jak nasi Użytkownicy jako grupa korzystają z usług i zasobów znajdujących się na naszej stronie.

  • Aby umożliwić poprawne działanie niektórych funkcjonalności strony

Możemy korzystać z podanych przez Ciebie informacji zwrotnych w celu udoskonalenia funkcjonowania poszczególnych elementów naszej strony.

Jak chronimy Twoje dane ?

Stosujemy odpowiednie praktyki oraz środki bezpieczeństwa w kwestii gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych, aby chronić dane osobowe, nazwę użytkownika, hasło, informacje o transakcji oraz dane przechowywane na naszej stronie przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnianiem lub zniszczeniem.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy, ani nie przekazujemy informacji identyfikacyjnych Użytkowników innym podmiotom. Możemy udostępniać ogólne zgromadzone informacje demograficzne niepowiązane z jakimikolwiek osobistymi danymi identyfikacyjnymi dotyczącymi gości i Użytkowników z naszymi partnerami biznesowymi, zaufanymi partnerami i reklamodawcami do celów opisanych powyżej. Możemy korzystać z usług firm zewnętrznych w zakresie prowadzenia naszej firmy i strony lub zarządzania w naszym imieniu, takimi czynnościami jak wysyłanie biuletynów czy ankiet. Możemy udostępniać dane Użytkownika stronom trzecim dla tych ograniczonych celów pod warunkiem uzyskania jego zgody.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Printelize ma prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnej chwili. W takim przypadku, zaktualizujemy datę na dole tej strony. Zachęcamy Użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem zmian, aby pozostawać na bieżąco z informacjami dotyczącymi działań mających na celu ochronę gromadzonych przez nas danych osobowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ma obowiązek okresowego przeglądu polityki prywatności i zapoznanie się ze zmianami.

Akceptacja niniejszych warunków

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na warunki zapisane w tej polityce. Jeśli nie akceptujesz zapisów niniejszej polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian do tej polityki będzie uznane za akceptację tych zmian.

Kontakt z nami

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk tej Witryny, lub korzystania z tej strony, prosimy o kontakt z nami:

Printelize.com Sp. z o.o., Andrzeja Kerna 16b/5, 92-104 Łódź

KRS 0000638435, NIP 7262662237, REGON 36545519500000

telefon: +48 730 785 427

e-mail: info@printelize.com